افتتاح ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین

افتتاح ورزشگاه ویژه جانبازان و معلولین

شهردار گرگان گفت: سالن ویژه جانبازان و معلولان به مناسبت هفته ولایت افتتاح خواهد شد و پارک کنار این مجموعه نیز برای انجام ورزش جانبازان تجهیز شده تا بتوانند از این مجموعه استفاده کنند.؛