این خیابان به فروش نمی رسد

این خیابان به فروش نمی رسد

هر چند زمان زیادی طول کشید تا مسئولان امر دستور فسخ قرارداد خیابان فروخته شده قشم را صادر کنند، اما این تصمیم نور امیدی برای آینده منطقه رمکان در این جزیره است.؛