عدم آموزش راننده دلیل مرگ یک معلول

عدم آموزش راننده دلیل مرگ یک معلول

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: نگاه فرهنگی جامعه هنوز برای فعالیت معلولان مناسب نیست چراکه کارفرمایان برای بکارگیری معلولان علاقه مندی چندانی ندارند.؛
سرنوشت کارتهای منزلت شهروندی به کجا ختم شد؟

سرنوشت کارتهای منزلت شهروندی به کجا ختم شد؟

صدور کارت منزلت شهروندی برای شهروندان اصفهانی در ۵ گروه بازنشستگان، سالمندان، جانبازان، معلولان و زنان سرپرست خانوار از نیمه دوم سال ۹۵ در دستور کار مدیریت شهری اصفهان قرار گرفت.؛