تعطیلی مدارس تا پایان هفته جاری

تعطیلی مدارس تا پایان هفته جاری

 به جهت پیشگیری از سرایت ویروس کرونا، مدارس تهران، اراک و استان های گیلان، قم، گلستان، قزوین، مازندران و اردبیل در هفته جاری تعطیل اعلام شدند. ؛