فردی که به محل ضبط یک برنامه تلویزیونی حمله کرده بود شناسایی و بازداشت شد

فردی که به محل ضبط یک برنامه تلویزیونی حمله کرده بود شناسایی و بازداشت شد

رییس حوزه قضایی بخش حسن آباد در پی انتشار مطالبی در فضای مجازی در خصوص حمله مسلحانه با سلاح سرد به عوامل یکی از برنامه‌های تلویزیونی در روستای خانلق بخش حسن آباد فشافویه گفت: دستور بازداشت فردی که اقدام به استفاده از سلاح سرد کرده بود صادر شده است.؛