وضعیت ذخایر زیرزمینی آب ایران بسیار نگران کننده است

وضعیت ذخایر زیرزمینی آب ایران بسیار نگران کننده است

کمبود آب، که به گفته کارشناسان تا حد زیادی از سوءمدیریت در چند دهه اخیر ناشی می‌شود، یک مشکل طولانی مدت است، اما با شتاب گرفتن تغییرات آب و هوایی شدیدتر شده است. این وضعیت به افزایش نارضایتی‌ها دامن زده و در سال‌های اخیر اعتراضاتی را برانگیخته است.؛
هشدار نسبت به جدی‌ گرفتن احتمال وقوع زلزله شدید در تهران؛ زلزله بزرگ تهران چند ریشتری خواهد بود؟

هشدار نسبت به جدی‌ گرفتن احتمال وقوع زلزله شدید در تهران؛ زلزله بزرگ تهران چند ریشتری خواهد بود؟

دو گسل اصلی در شمال و جنوب تهران وجود دارد که متأسفانه توان لرزه خیزی به بزرگای هفت ریشتر را دارند ضمن اینکه هر ریشتر ۳۲ برابر قبلی است بنابراین بزرگی زلزله‌ای که ما در تهران منتظرش هستیم صد‌ها برابر یک زلزله ۵. ۲ ریشتری است.؛
بزرگراه ارتش سبز می‌شود

بزرگراه ارتش سبز می‌شود

رفیوژ میانی بزرگراه ارتش به عنوان یکی از شریان های مواصلاتی شمال تهران با کاشت گونه های گیاهی سبز می شود.؛