۱۶ کلانشهر و ۸۰۰ شهر درگیر پدیده فرونشست شدند

۱۶ کلانشهر و ۸۰۰ شهر درگیر پدیده فرونشست شدند

بنا بر اعلام رئیس اداره ترازیابی دقیق و تداخل سنجی راداری سازمان نقشه برداری کشور بانک جامع فرونشست زمین در کشور تهیه شده است و دامنه فرونشست زمین به ۱۶ کلانشهر کشور نفوذ کرده است و ۸۰۰ شهر کشور در پهنه فرونشست زمین قرار دارند.؛
ایران از افغانستان حقابه گرفت

ایران از افغانستان حقابه گرفت

نماینده ویژه رئیس‌جمهور تایید کرد که در سال آبی جاری و در پی رایزنی‌ها و توافقات انجام شده در چارچوب دیپلماسی آبی ایران، بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب حقآبه جمهوری اسلامی از سوی افغانستان، تامین شده است.؛
کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۹ قرار گرفته و کیفیت هوا در شرایط قابل قبول قرار دارد.؛
هوای تهران در آستانه پاکی

هوای تهران در آستانه پاکی

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۷ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول و در آستانه پاکی قرار دارد.؛
وضعیت هوای پایتخت قابل قبول است

وضعیت هوای پایتخت قابل قبول است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.؛