سردار سلیمانی مایه افتخار «کلیمیان» است

سردار سلیمانی مایه افتخار «کلیمیان» است

رهبر دینی کلیمیان ایران گفت: در دورانی که مسیحیان و ایزدی‌ها در عراق مورد هجوم تروریست‌ها بودند، سردار سلیمانی با شجاعت به دفاع از سایر ادیان و ملیت‌ها پرداخت و این باعث افتخار ما به‌عنوان یک ایرانی و پیرو ادیان توحیدی است.؛
راهی جز تشکیل جبهه مقاومت رسانه‌ای برای حراست از مکتب حاج قاسم وجود ندارد

راهی جز تشکیل جبهه مقاومت رسانه‌ای برای حراست از مکتب حاج قاسم وجود ندارد

یک استاد برجسته رسانه با تأکید بر اینکه آمریکا ترور مکتب حاج قاسم را در دستور کار قرار داده، تصریح کرد رسانه‌ها وظیفه‌دارند با تبیین و تشکیل جبهه مقاومت رسانه‌ای از مکتب حاج قاسم حراست کننند و راهی جز این وجود ندارد.؛