سنت‌های الهی در زندگی مردان جهادگر و غیرتمند جاری است

سنت‌های الهی در زندگی مردان جهادگر و غیرتمند جاری است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سنت‌های الهی در زندگی مردان جهادگر و غیرتمند جاری است، گفت: شهدای ما در برابر دشمن تا بن دندان مسلح، شجاعانه، خلاقانه، مبتکران و ایثارگرانه جنگیدند و برای کشور و ملت افتخارات بزرگی آفریدند.؛
«شهدا» پدران معنوی در مسیر رشد و کمال انسان‌ها هستند

«شهدا» پدران معنوی در مسیر رشد و کمال انسان‌ها هستند

«سعید اوحدی» با بیان این‌که انسان‌ها معمولاً دو پدر دارند، گفت: یکی پدری که منشأ تولد آن‌هاست و دیگری، پدری که پدر معنوی انسان‌ها در مسیر رشد و کمال آن‌هاست و امروز اگر مراسم‌هایی برای گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، در روز پدر برگزار می‌شود، به‌دلیل این است که شهدا پدران معنوی در مسیر رشد و کمال انسان‌ها هستند. ؛