حمایت بیمه سلامت از هزینه‌های بیماران دیابتی

حمایت بیمه سلامت از هزینه‌های بیماران دیابتی

سرپرست گروه مدیریت خدمات صعب العلاج و ویژه سازمان بیمه سلامت ایران گفت: ۷۰ درصد هزینه تعدادی از داروهای فاقد پوشش بیمه های پایه بیماران دیابتی توسط صندوق بیماری‌های خاص پرداخت می‌شود.؛