افزایش مصرف مکمل‌های تغذیه‌ای در جامعه

افزایش مصرف مکمل‌های تغذیه‌ای در جامعه

رئیس اداره مکمل‌های تغذیه‌ای، ورزشی و انرژی‌زا اداره کل فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، از افزایش مصرف مکمل‌های تغذیه‌ای در بین مردم خبر داد.؛
۵۰ درصد جمعیت کشور رایگان درمان می‌شوند

۵۰ درصد جمعیت کشور رایگان درمان می‌شوند

معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال و همچنین درمان رایگان از مسیر ارجاع، گفت: می توان عنوان کرد که درمان نیمی از جمعیت کشور رایگان انجام می‌شود.؛