حقیقت درباره سندرم پای بی‌قرار

حقیقت درباره سندرم پای بی‌قرار

دو نوع سندرم پای بی‌قرار وجود دارد: سندرم پای بی‌قرار زودرس یا اولیه قبل از سنین ۴۵ سالگی آغاز می‌شود در حالی که علت آن ناشناخته است.؛