با آگاهی از تمام قوانین، بله!

با آگاهی از تمام قوانین، بله!

امضاهای متعدد سر عقد برای همه زوج‌ها خاطره است و احتمالا همه عروس و دامادها، عکس‌هایی از خودشان در حین امضاکردن دفتر عقدنامه دارند، اما...؛
زمان و اصول مهم ازدواج مجدد بعد طلاق

زمان و اصول مهم ازدواج مجدد بعد طلاق

یکی از مشکلات رایج بعد از طلاق یا بهم خوردن نامزدی، مشکل در تصمیم گیری برای ازدواج دوم و نداشتن اعتماد به نفس برای انتخاب درست همسر و ترس از شکست دوباره در ازدواج دوم است.؛