عصبانیت تاثیر ورزش را خنثی می‌کند

عصبانیت تاثیر ورزش را خنثی می‌کند

مطالعات پزشکی و روانشناسی نشان داده است که شما هر چقدر هم ورزش کنید و برنامه غذایی سالمی داشته باشید، ولی نتوانید عصبانیت خود را کنترل کنید، همواره در معرض خطر خواهید بود، زیرا عصبانیت اگرچه واکنشی مثبت برای حفظ حیات است، ولی می تواند تاثیرات منفی زیادی بر تمام بدن بر جا بگذارد.؛
عصبانیت باعث مرگ می شود

عصبانیت باعث مرگ می شود

عصبانیت یک واکنش طبیعی است به شرطی که بتوانیم آن را کنترل کرد. افرادی که نمی توانند خشم و عصبانیت خود را کنترل کنند در زندگی ، محل کار و جامعه به مشکل می خوردند.؛