چگونه فرزندان شادتری تربیت کنیم؟

چگونه فرزندان شادتری تربیت کنیم؟

همه والدین دوست دارند فرزندانی شاد و پرانرژی تربیت کنند تا در سنین بزرگسالی در برابر اتفاقات تاب‌آورتر باشند و بتوانند به تنهایی از پس مشکلات خود برآیند.؛
خطرات ناشی از ازدواج با تفاوت فرهنگی

خطرات ناشی از ازدواج با تفاوت فرهنگی

فرهنگ‌ها از طریق تعیین ارزش‌ها و قواعد خانواده و همچنین با شکل دادن به معانی و فرض‌های اساسی خانواده، اثرات بسیار عمیقی بر چگونگی ارتباطات همسران می‌گذارند.؛