چگونه تاکنون حتی یک زن هم صلاحیت کاندیداتوری ریاست‌جمهوری را نداشته است؟!

چگونه تاکنون حتی یک زن هم صلاحیت کاندیداتوری ریاست‌جمهوری را نداشته است؟!

آیا این تفسیر از عبارت «رجل سیاسی» نادیده گرفتن حق نیمی از جمعیت نیست؟... آیا خداوند در قرآن نفرموده «إِنَ‌ أَکْرَمَکُمْ‌ عِنْدَ اللَّهِ‌ أَتْقَاکُمْ‌» (حجرات، ۱۳)؟! پس چگونه است که در طول ۴۶ سال حتی یک زن هم صلاحیت کاندیداتوری ریاست‌جمهوری را پیدا نکرده است؟!؛