نباید به عقب برگردیم

نباید به عقب برگردیم

اعتقاد داشته و داريم كه قوانين، مقررات و فقه پوياي ما براي موارد پيش‌آمده، راه‌حل دارد. در مورد حضور زنان در استاديوم‌هاي ورزشي هيچ قانوني مبني بر ممنوعيت ورود زنان نداريم. ؛
افزایش حقوق‌ مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در اردیبهشت

افزایش حقوق‌ مستمری‌بگیران تامین اجتماعی در اردیبهشت

میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشخص شده و اکنون تعیین میزان افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی در جلسات کارشناسی ادامه دارد؛ به گفته مدیرعامل این سازمان، افزایش حقوق‌ها در اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد. ؛