سهم زنان در توسعه یافتگی کشور چقدر است؟

سهم زنان در توسعه یافتگی کشور چقدر است؟

فرصت‌های برابر برای بهره مندی از دستاورد‌های توسعه، شرط توسعه یافتگی یک کشور محسوب می‌شود که یکی از مهم‌ترین معیار‌ها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشورف میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارند.؛
بحران سی سالگی زنان چگونه است؟

بحران سی سالگی زنان چگونه است؟

بحران سن سی سالگی یک مفهوم اجتماعی است که به تغییرات و چالش‌هایی اشاره دارد که زنان معمولاً در دوره‌ی سنین 30 تا 40 سالگی با آن روبرو می‌شوند.؛
چه زمانی مرد می‌تواند مهریه ندهد؟

چه زمانی مرد می‌تواند مهریه ندهد؟

قاضی دادگاه طبق میزان مهریه و شرایط مالی زوج و همچنین دفاعیات زوجه و نحوه اقساط و موارد پیش قسط مهریه را تعیین می‌کند چراکه برای هر شخصی میزان تقسیط به یک شکل نمی‌باشد. ؛
نفقه فرزند بر عهده چه کسی است؟

نفقه فرزند بر عهده چه کسی است؟

پرداخت نفقه به اینکه کدام یک از زوجین حضانت فرزند را به عهده دارد ارتباطی ندارد و پس از طلاق زوجین، حتی اگر حضانت طفل با مادر هم باشد دادگاه در مورد نفقه بر اساس ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی حکم می‌کند.؛