جشن قرار عاشقی در منطقه یک برگزار می‌شود

جشن قرار عاشقی در منطقه یک برگزار می‌شود

همزمان با فرا رسیدن دهه کرامت و روز دختر ، ویژه برنامه های متنوعی در محلات شمال تهران در حال اجراست که برپایی جشن قرار عاشقی در دو نقطه از منطقه یکی از برنامه های اجرایی است.؛