مطب‌هایی که برای معلولان مناسب نیست!

مطب‌هایی که برای معلولان مناسب نیست!

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: متاسفانه عدم دسترسی به مطب پزشکان و نبود مناسب‌سازی در ساختمان‌های پزشکان علاوه بر افراد دارای معلولیت و، سالمندان افراد عادی را نیز دچار مشکل کرده است که این موضوع نیازمند توجه جدی است.؛
نبود مناسب‌سازی محیط‌ کاری، جرمِ معلول نیست

نبود مناسب‌سازی محیط‌ کاری، جرمِ معلول نیست

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با تشریح ۵ چالش پیش‌روی سهمیه ۳ درصد استخدام افراد دارای معلولیت از آنها خواست در صورت قبولی در آزمون‌های قبولی، برای مصاحبه و معاینه، حتما نماینده بهزیستی را مطلع کنند.؛