حمایت از اشتغال معلولین/ از شعار تا واقعیت

حمایت از اشتغال معلولین/ از شعار تا واقعیت

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت را به تصویب رساند اما هنوز هیچ اساسنامه‌ای صادر نشده است.؛