یک اتفاق عجیب؛ دستبرد دولت به جیب بازنشستگان!

یک اتفاق عجیب؛ دستبرد دولت به جیب بازنشستگان!

دولت برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها در مسیری قدم گذاشته که نه تنها نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت بلکه دوباره آن را به پله اول کسری بودجه باز می‌گرداند و با بحران‌های عمیق‌تری به‌ویژه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی روبرو می‌کند!؛