حداقل حقوق بازنشستگان چقدر شد؟

حداقل حقوق بازنشستگان چقدر شد؟

حداقل مستمری افرادی که ۳۰ سال سابقه دارند، ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای افرادی که بالای ۳۵ سال سابقه دارند، ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.؛
بازنشستگی با طعم جوانی

بازنشستگی با طعم جوانی

دنیای امروز هیچ مرز و حدی برای پایان زندگی متصور نیست. انسان‌ها تا زمانی که انگیزه و امید دارند جوان هستند.؛