پشیمانی از قتل برادر معلول

پشیمانی از قتل برادر معلول

مردی که برادر معلولش را به قتل رساند، چون فکر می‌کرد او فاسد شده است وقتی پای میز محاکمه ایستاد، ادعا کرد قصد قتل نداشته و فقط از پسرش حمایت کرده است.؛