بزرگراه شهید چمران ایمن سازی شد

بزرگراه شهید چمران ایمن سازی شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 2گفت: به منظور ارتقای ایمنی تردد در معابر شهری و بزرگراهی،عملیات تعمیر و نگهداری گاردریل در بزرگراه شهید چمران اجرا شد.؛
ساماندهی کودکان کار نیازمند همگرایی

ساماندهی کودکان کار نیازمند همگرایی

سرپرست بهزیستی استان تهران با اشاره به وظیفه سازمان بهزیستی در ساماندهی کودکان کار و خیابان بیان کرد: واقعیت این است که این موضوع نیازمند همگرایی و نگاه جامع بین دستگاهی است که هر کسی آن بخش از سهمی که در اختیار دارد را برعهده گیرد.؛