آمادگی پارک پردیس برای همکاری فناورانه با کشورهای D-8

آمادگی پارک پردیس برای همکاری فناورانه با کشورهای D-8

رییس پارک فناوری پردیس با اشاره به ایجاد زمینه همکاری فناورانه میان این پارک با کشور اندونزی، گفت: این مجموعه در حوزه‌های مختلف فناوری، آمادگی دارد که دانش موجود را با شرکت‌ها و کشورهای عضو D-8 به اشتراک بگذارد.؛