بزرگترین محموله تجهیزات خط تولید واکسن وارد ایران شد

بزرگترین محموله تجهیزات خط تولید واکسن وارد ایران شد

معاون فنی گمرک گفت: بزرگترین محموله تجهیزات خط تولید واکسن کرونا متعلق به ستاداجرایی فرمان امام به وزن ۶۰ تن به عنوان تکمیل کننده خط تولید واکسن کووبرکت وارد ایران و بالافاصله با انجام تشریفات گمرکی داخل پرواز ترخیص شده است.؛