پژوهشگران دانشگاه «ییل» می‌گویند علت اصلی آلزایمر را کشف کرده‌اند

پژوهشگران دانشگاه «ییل» می‌گویند علت اصلی آلزایمر را کشف کرده‌اند

پژوهش‌های پژوهشگران دانشگاه ییل(Yale) تصور می‌کنند که به علت واقعی بیماری آلزایمر رسیده‌اند. آنها کشف کرده‌اند که حذف پروتئینی موسوم به PLD۳ از نورون‌ها با استفاده از ژن‌درمانی منجر به کاهش قابل توجهی در تورم آکسون‌های مغز می‌شود.؛