تاسیس رشته مطالعات عربستان در دانشگاه تهران

تاسیس رشته مطالعات عربستان در دانشگاه تهران

مدیر گروه مطالعات غرب آسیا و آفریقای دانشکده مطالعات جهان از تاسیس رشته مطالعات عربستان در این دانشکده خبر داد و گفت: متقاضیان از سال آینده تحصیلی می‌توانند در این رشته جدید پذیرش شوند.؛