محققان ایرانی در تلاش برای تولید داروی گیاهی موثر در بهبود سرطان

محققان ایرانی در تلاش برای تولید داروی گیاهی موثر در بهبود سرطان

مدیر دپارتمان طب فراگیر وکیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی گفت: پژوهشکده معتمد حهاد دانشگاهی با همکاری یکی از شرکت های دانش بنیان در حال تلاش برای تولید داروی گیاهی موثر در بهبود سرطان است.