این نوزاد ۲۷ سال سن دارد!

این نوزاد ۲۷ سال سن دارد!

تینا و بن گیبسون سال ها برای داشتن فرزند دعا کردند اما مشکل شان حل نشد. حالا این زوج به لطف یک تکنیک درمانی جدید دو فرزند دارند.