ابداع یک لوزالمعده مصنوعی برای بیماران دیابتی

ابداع یک لوزالمعده مصنوعی برای بیماران دیابتی

دستگاه جدیدی که توسط محققان موسسه فناوری ماساچوست(MIT) ابداع شده است، می‌تواند یک لوز المعده یا پانکراس مصنوعی برای بیماران دیابتی باشد و انتظار می‌رود از ایجاد زخم ناشی از تعبیه دستگاه‌های قابل کاشت جلوگیری کند.؛