خانه و مدرسه یک خانواده است!؟

خانه و مدرسه یک خانواده است!؟

من یک دهه شصتی هستم؛ نسلی که در اوج فعالیت انجمن‌های مدارس با حضور والدین تحصیل کردیم. خاطرم هست و شاید برای شما هم تداعی شود که عمدتاً اکثر ما دوست داشتیم والدین‌مان بیشتر به مدرسه رفت‌و‌آمد کنند و حتی عضو انجمن مدرسه شوند.؛
راه‌های مقابله با اضطراب کلاس اولی‌ها

راه‌های مقابله با اضطراب کلاس اولی‌ها

آغاز سال تحصیلی با همه زیبایی‌ها و خاطرات خوب و به یادماندنی‌اش، اما برای کودکان کلاس اولی به خصوص آن‌هایی که تجربه دوره پیش دبستانی را نداشته‌اند، گاهی با ترس و اضطراب همراه است و باید از سوی والدین و اولیای مدرسه مدیریت شود.؛
وزارتخانه را در حد بنگاه معاملات ماشین پایین نیاورید!

وزارتخانه را در حد بنگاه معاملات ماشین پایین نیاورید!

اینکه آقای وزیر بگوید خانواده‌ها در انتخاب مدرسه دولتی یا غیردولتی آزاد هستند، واقعاً قابل پذیرش است؟ آیا با وجود شرایط تبعیض آمیز فعلی در مدارس، والدین در انتخاب مدارس بهتر برای فرزندانشان اختیارعمل و آزادی واقعی دارند؟؛