اسکان مسافران نوروزی در واحد‌های آموزشی امکان‌پذیر است

اسکان مسافران نوروزی در واحد‌های آموزشی امکان‌پذیر است

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اسکان فرهنگیان در تعطیلات نوروز در واحد‌های آموزشی گفت: هم اکنون با وجود شرایط کرونا فعالیت‌های هتلینگ برای فرهنگیان در جریان است، تابع جامعه هستیم و نباید این موارد را به صورت افراطی تعطیل کرد.؛