اهواز، پس از بحران باران

اهواز، پس از بحران باران

پس از باران، خیابان‌های اصلی و فرعی و حتی اتوبان‌های شهر اهواز در مسیرهای مختلف به ویژه در جنوب و غرب از روز دوشنبه هفته گذشته به زیر آب رفت.